Terapia sygmatyzmu

Terapia sygmatyzmu (seplenienia)- polega na usprawnianiu narządów artykulacyjnych i przygotowaniu do właściwej realizacji głosek dentalizowanych. Terapia seplenienia dotyczyć będzie głosek trzech szeregów: syczącego: s z c dz; szumiącego: sz ż cz dż; ciszącego: ś ź ć dź.

Źródło 1: Pytania i odpowiedzi Podręcznik Akademicki Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych
Pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej Opole 2003

Źródło 2: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola
Genowefa Demel Warszawa 1983

  • Facebook
  • Google+