Terapia rotacyzmu

Terapia rotacyzmu– polega na usprawnianiu niedostatecznej sprawności języka, co jest najczęstszą przyczyną rerania ( nieprawidłowej realizacji głoski r lub jej opuszczania). Terapia rotacyzmu przysparza największych trudności logopedom, nie każdy potrafi doprowadzić do wywołania prawidłowej artykulacji głoski r.

Źródło 1: Pytania i odpowiedzi Podręcznik Akademicki Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych
Pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej Opole 2003

Źródło 2: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola
Genowefa Demel Warszawa 1983

  • Facebook
  • Google+