Rehabilitacja mowy osób z afazją

Rehabilitacja mowy osób z afazją – jest zawsze terapią kompleksową, nastawioną na udzielenie choremu wszechstronnej pomocy. Pacjent powinien być leczony farmakologicznie, a także być objęty rehabilitacją ruchową i terapią zaburzeń mowy. Nadrzędnym celem terapii jest przywrócenie choremu możliwości werbalnego kontaktowania się z otoczeniem.

Źródło 1: Pytania i odpowiedzi Podręcznik Akademicki Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych
Pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej Opole 2003

Źródło 2: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola
Genowefa Demel Warszawa 1983

  • Facebook
  • Google+