Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna– celem diagnozy pedagogicznej jest sprawdzenie i określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych występujących u dziecka. Niepowodzenia szkolne wiążą się często z występowaniem tzw. specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności uczenia się, co z kolei prowadzi do występowania dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych.

Źródło 1: Pytania i odpowiedzi Podręcznik Akademicki Tom 2 Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych
Pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej Opole 2003

Źródło 2: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola
Genowefa Demel Warszawa 1983

  • Facebook
  • Google+