2 Luty 2014
 Luty 2, 2014

Do specjalisty można udać się zawsze, gdy macie państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania i mowy Waszej pociechy.

Nie zwlekajcie jednak, gdy dziecko:
• ma 1 rok i więcej a nie wykonuje prostych poleceń (zrób pa, pa), nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem (mama, tata), nie reaguje na swoje imię,

• między 2. a 3. rokiem życia porozumiewa się za pomocą gestów i krzyków, mówi mało i niechętnie,

• w wieku 3 lat nie buduje prostych zdań, jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia lub nie wymawia samogłosek: a, o, e, i, u, y,

• w wieku 4 lat nie wymawia poprawnie głosek k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, f, w, występują trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji, pór posiłków, pór roku, miesięcy), trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek

• w wieku 5 lat nie wymawia poprawnie głosek sz, rz, cz, dż, przekręca trudne wyrazy, pojawiają się błędy w budowanych wypowiedziach i błędy gramatyczne

• w wieku 6 lat dziecko nie potrafi wypowiadać poprawnie wszystkich głosek, głoski r, ma trudności z dzieleniem wyrazów na sylaby i głoski, często popełnia błędy gramatyczne, nadal przekręca trudne wyrazy,

• stale oddycha przez usta,

• nadmiernie się ślini,

• mówi „przez nos”,

• mówiąc wsuwa język pomiędzy zęby,

• mówi niepłynnie, zacina się.

  • Facebook
  • Google+