Gdzie jest małpa?

NA

na

OBOK

obok

PRZED

przed

ZA

za

  • Facebook
  • Google+